OBS! Vi flytter til nye lokaler på Hejrevej 34D, 2400 Kbh NV den 13 maj 2024. Behandlerteamet er det samme!

Livskvalitet

Livskvaliteten bliver påvirket uanset hvor man sveder fra. 

Flere uafhængige studier viser at hyperhidrose har en stærk negativ påvirkning på livskvaliteten. Livskvalitet målt med Dermatology Life Quality Index (DLQI) viser at patienter med hyperhidrose generelt har en lav livskvalitet og kan ligestilles med patienter som lider af f.eks. svær acne eller svær psoriasis.

Mange i faget har utilstrækkelig viden om hyperhidrose og et stort antal patienter, fortæller at de ikke føler, at de bliver taget alvorligt når de søger hjælp. Der er mange forskellige opfattelser i faget af, hvilken type af hyperhidrose, som opleves mest besværligt. Alle typer af svedgener påvirker livskvaliteten.

 

Hyperhidroseklinikken står til rådighed med råd og vejledning til fagfolk.