OBS! Vi flytter til nye lokaler på Hejrevej 34D, 2400 Kbh NV den 13 maj 2024. Behandlerteamet er det samme!

Patientklager & Utilsigtede hændelser

Patientklager

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager:

  • Den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget
  • Tilsidesættelse af dine rettigheder som patient
  • For mere info se venligst Styrelsen for patientklagers hjemmeside: Styrelsen for patientklager

Utilsigtede hændelser

  • Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket i sundhedsvæsenet.
  • For mere info se venligst Dansk patientsikkerhedsdatabases hjemmeside: Styrelsen for Patientsikkerhed